Czy wiesz, że nasze oczy, czyli zmysł wzroku przynosi nam praktycznie 80% informacji na temat otaczającego nas świata? Widzenie wzrokowe jest najbardziej doskonałą funkcją układu wzrokowego. Oczy służą do pobierania informacji z otaczającego nas świata, które następnie przetwarzamy w korze mózgowej. O prawidłowym widzeniu obuocznym mówimy wtedy, kiedy pola widzenia obojga oczu nakładają się na siebie, a obrazy siatkówkowe mają podobny rozmiar i kształt. Efektem tego jest zdolność oka do utrzymania odpowiedniej fiksacji na obserwowanym obiekcie. Nasz mózg wtedy może złożyć oba obrazy w przestrzenny, trójwymiarowy obraz. Dzięki temu widzimy kształty, głębię oraz przestrzeń. Jeżeli odczuwasz, że Twój wzrok uległ pogorszeniu nie czekaj dłużej. Pamiętaj, że zalecany przez lekarzy termin okresowych badań wzroku to 12 miesięcy.

Badanie wzroku w twoje soczewki

Jak działa mechanizm widzenia obuocznego

Etap 1.

Mamy trzy stopnie widzenia obuczonego. Proces zaczyna się od jednoczesnej percepcji, która jest po prostu zdolnością do jednoczesnego postrzegania dwóch różnych obrazów, które powstają na siatkówce każdego oka z osobna. Oboje oczu widzi jednocześnie, w tym samym czasie, jednak musimy wiedzieć, że obrazy powstające na ich siatkówkach nie łączą się ze sobą.

Obraz w 3D

Etap 2.

Kolejnym, drugim stopniem tego mechanizmu jest fuzja. Polega ona na połączeniu, nałożeniu się na siebie dwóch takich samych obrazów, które składają się na jeden plastyczny obraz, który widzimy. Umożliwia to tzw. widzenie stereoskopowe, którego proces zachodzi w korze mózgowej. Mamy możliwość widzenia dzięki dwóm rodzajom fuzji.

✅ Fuzja motoryczna zachodzi dzięki ruchowi gałek ocznych. Umożliwia on doprowadzenie do pokrycia się obrazów, które widzimy każdym okiem z osobna.
✅ Fuzja sensoryczna, która pozwala na odczuwanie jednego wrażenia wzrokowego. W jej czasie nakładające się obrazy łączą się w obuocznym polu widzenia.

Przy obuocznej fiksacji niezbędny jest bodziec, który jest określany jako ruch konwergencyjny. Musimy pamiętać, że proces fuzji jest zależny od wielu czynników. Mowa tutaj o wieku, stopniu skupienia oraz zmęczenia, poziomie napięcia czy akomodacji oka. Siatkówki naszych oczu mają między sobą związek. Każda z nich ma punkty siatkówkowe, które mają określoną odległość od plamek oka, ułożone są także zawsze w tym samym kierunku.

Powierzchnia, którą nazywa się horopterem jest to geometryczne miejsce wszystkich punktów, które widzimy pojedynczo. Horopter (grec. horos – granica, opter – obserwator) jest to geometryczne miejsce wszystkich punktów przestrzeni będących widziane pojedynczo (horopter totalny).

Okulary do oglądania w 3d

Etap 3.

Ostatni, trzeci poziom widzenia obuocznego to stereopsja, nazywana także widzeniem przestrzennym. Polega ona na widzeniu przestrzennym wszystkich punktów, które zlokalizowane są w horopterze. Dzięki temu etapowi widzimy obraz w trójwymiarze i mamy poczucie głębi. Powstaje ono dzięki temu, że oczy są od siebie oddalone. Ponadto właśnie z tego powodu oba obrazy delikatnie się od siebie różnią.

Możemy to w prosty sposób sprawdzić. Najpierw spójrzmy na określony element lewym okiem, później, nie zmieniając położenia głowy, prawym. A na końcu spójrzmy obojgiem oczu. Efektem jest głębia, a każdy obraz minimalnie się od siebie różni.

Soczewki kontaktowe, które dadzą nam możliwość oglądania filmów i innych materiałów w 3D lub AR to jeszcze etap badań.

Soczewki męskie dailY man extreme