ZWROT zamówionego towaru

 1. MASZ AŻ 30 DNI NA ZWROT NIEUŻYWANEGO TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
  Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem ww. terminu.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty, a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru zwrot nie zostanie uznany.
 4. Zwrot zapłaconej przez konsumenta kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazany przez niego konto bankowe w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sklep pisemnego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy.
 5. Koszt odesłania towaru od konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi.
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt adresata lub za pobraniem. 

POBIERZ I WYDRUKUJ FORMULARZ ZWROTU
(formularz otrzymałeś również wydrukowany w przesyłce z zakupiony produktem)

REKLAMACJE zamówionego towaru

 1. NA WSZYSTKIE PRODUKTY OTRZYMUJESZ ROCZNĄ GWARANCJĘ. NIE MUSISZ MIEĆ PARAGONU.
  Wszystkie nasze produkty objęte są roczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia wady prosimy  o przesłanie produktu wraz z paragonem (nie jest on jednak konieczny) oraz formularza reklamacyjnego  listem poleconym na adres Spółki wraz z opisem wady zawierającym numer zamówienia. Prosimy również o podanie adresu, na który mamy odesłać towar.
 2. Reklamacje są rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy przesłane produkty można poddać ekspertyzie.
  Warunkiem przyjęcia soczewek do ekspertyzy jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. Soczewki powinny być przesłane zanurzone w płynie w pojemniku na soczewki w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki.
 3. W przypadku negatywnie rozpatrzonej reklamacji produkty zostaną przesłane do Klienta wyłącznie na jego życzenie.
 4. Okres rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem.
 5. Reklamowane produkty należy przesłać  wraz z wypełnionym formularzem na adres siedziby Spółki, tj.
  Avenir Medical Poland Sp. z o.o., 
  ul. Kościuszki 40, 
  55-011 Siechnice

POBIERZ I WYDRUKUJ FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU